Service // Jakość i Bezpieczeństwo

Jakość i Bezpieczeństwo

Jakość jest trwała, gdy stawiamy ją na pierwszym miejscu.

Każdego dnia w Primatek nieustannie pracujemy nad ulepszaniem naszych procesów, produktów i kompetencji, aby być najlepszymi w swojej klasie w naszej branży. Równie ważny jest duch prawdziwego zaangażowania w doskonałość jakości, podejście zorientowane na klienta i nastawienie na ciągłe doskonalenie. W tym miejscu pojawia się nasz dostawca i partner biznesowy. Oczekujemy, że przyjmiesz te same zasady, praktyki i podejście – do czego gorąco Cię zachęcamy!

Monitoring prowadzony jest w sposób ciągły od momentu przyjęcia surowców do wydania gotowego produktu. Co dziesiąte pudełko musi zostać obligatoryjnie przetestowane pod kątem zgodności z normą, a to naprawdę pozwala nam w pełni odpowiadać za jakość produktu.

Kontrola jakości obejmuje trzy etapy:

  • Kontrola surowców
  • Kontrola procesów produkcyjnych
  • Kontrola produktów gotowych

Primatek posiada certyfikaty zgodności z następującymi normami:

  • ISO 9001:2015 Zarządzanie jakością
  • ISO 14001:2015 Zarządzanie środowiskowe

Zapewnienie jakości

Wszystkie surowce pozyskiwane do wykorzystania w naszych zakładach produkcyjnych są kupowane wyłącznie od zatwierdzonych dostawców. Próbki materiału są badane pod kątem zanieczyszczeń i oceniane w naszym procesie przed zatwierdzeniem. Próbki wszystkich materiałów ze zidentyfikowanymi potencjalnymi zanieczyszczeniami są przekazywane do autoryzowanych laboratoriów zewnętrznych i poddawane są badaniom. Wyniki są weryfikowane przez naszą Grupę ds. Bezpieczeństwa Produktów.