KALKULATOR WYDAJNOŚCI

OBLICZ ZUŻYCIE FARBY PROSZKOWEJ. UŻYJ PRZECINKA DZIESIĘTNEGO PODCZAS WPROWADZANIA WARTOŚCI

CIĘŻAR WŁAŚCIWY (g/cm³)
GRUBOŚĆ POWŁOKI (µm)
WYDAJNOŚĆ (%)
CENA/kg

TEORETYCZNA WYDAJNOŚĆ (m²/kg)
0
TEORETYCZNE ZUŻYCIE (g/m²)
0

CENA/m²
0