Service // Technologia aplikacji

Technologia aplikacji

Technologia malowania proszkowego jest przyjazna dla środowiska, ekonomiczna i wolna od smug oraz zacieków - w przeciwieństwie do farb płynnych.

Farby proszkowe to kompozycje złożone z termoplastycznych i termoutwardzalnych polimerów zmieszanych z pigmentami. Dodatkowo farba proszkowa zawiera utwardzacze oraz substancje przyspieszające proces utwardzania.

Skład dyspersji jest inny - różna jest wielkość cząstek, a rozrzut jest tutaj bardzo duży: od 5 do 350 mikronów. Rozmiar dobiera się w zależności od metody aplikacji. Proszek rozpyla się na wcześniej przygotowaną oczyszczoną powierzchnię metalową.

Cząsteczki proszku są przenoszone przez pole elektryczne. Ładunek jest przekazywany na cząstki z zewnętrznego źródła i są one wtedy przyciągane są do powierzchni o przeciwnym ładunku. Proszek, który nie spada na produkt jest wychwytywany w komorze i gotowy do ponownego użycia. Następnie metal malowany proszkowo jest wysyłany do komory polimeryzacyjnej w celu wypalenia.

Rezultatem jest zawsze monolityczna warstwa o wysokiej jakości.